Zaterdag 11 oktober 2014 heeft het gemeenteraadslid Fatima Faid van de Haagse Stadspartij, coalitiepartner in de gemeenteraad, samen met een beleidsmedewerker een bezoek gebracht aan onze Taal in de Buurt groep locatie OBS de Springbok aan de Pretoriusstraat.

Zij wilde een indruk krijgen van het taalaanbod en de aanpak.

Het toeval wilde dat de workshop Oefenen.nl was gepland.
Hierdoor heeft ze ook de koppeling kunnen zien van Nederlandse taal leren met ondersteuning van de digitale methode Oefenen.nl.

Zij was zeer positief over het taalaanbod, de aanpak en de multiculturele samenstelling van de les groep, de meerwaarde van Oefenen.nl als ondersteuning van de Nederlandse taalontwikkeling en de koppeling met het aanleren van digitale vaardigheden.

Zij heeft de cursisten toegesproken en erop gewezen: "Zonder taal, geen ontwikkeling" en aangemoedigd om door te gaan en de lessen regelmatig te bezoeken.

foto's van het bezoek