Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid mag vanaf 09 september 2016 het ASPIRANT KEURMERK Blik op Werk voeren.

Hiermee is zij nog meer instaat Anderstaligen, Laaggeletterden en Inburgeraars te helpen bij de Nederlandse taalontwikkeling en ook hun contacten met o.a. DUO.

Voor meer informatie en regelgeving inburgeren ga naar DUO

Kijk voor meer informatie over ons taalaanbod op onze website en ikwilinburgeren.nl

"Taal verbindt ons allemaal en maakt zelfredzaam"