De eerste "wasbare"neus-/mondkapjes zijn uitgereikt aan wethouder Martijn Balster - gemeente Den Haag, Bebora Lootsma - Directeur Stadsdeel Haagse Hout en Dokie Claessens - Wijkmanager Mariahoeve.

De delegatie bracht op uitnodiging van onze Stichting, initiatiefnemer van het neus-/mondkapjesproject op LOOKatie364 - Het Kleine Loo 364, waar zij uitleg kregen over het initiatief, die drie - leding is:

1. Aanleren van nieuwe woordjes in realatie tot "neus-/mondkapje zoals: "naald en draad", "naaimachine", "stof, "katoen", "filter" , etc.

2. Vergroten van de etrokkenheid bij de buurt: "Samen zorgen voor elkaars veiligheid/gezondheid ook in tijd van COVID -19".

3. Bevorderen van zelfwerkzaamheid: leren omgaan met de naaimachine om zo ook dienstbaar te zijn aan hun buurt/omgeving en op termijn inkomen te werven.

De delgatie zag de laalleerders aan het werk onder begeleiding van een taalvrijwilliger en dit ontlokte de volgende opmerking:
"Jeetje, wat een mooi initiatief. En zo mooi uitgevoerde kapjes. Complimenten !"

   

Delegatie op LOOKatie364                                                                   Wethouder Martijn Balster met neus-/mondkapje