Wethouder Marnix Norder, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, ontmoet Zelforganisaties in de Schilderswijk.

Stichting VDZ was hierbij ook aanwezig.Zijn streven is erop gericht om Zelforganisaties actief te betrekken bij de ontwikkelingsplannen in de wijk en hoopt dan ook op een nauwe samenwerking tussen alle partijen bijv. Bewonersorganisaties, Wooncoorperaties, etc.

De nieuwe directeur Tineke Hooiveld is aan de aanwezigen voorgesteld