Woensdag 10 juli 2013 is een gezellig samenzijn georganiseerd voor en door Ex pats, die in het Buurtcentrum VÓÓR Welzijn in Mariahoeve Nederlandse taalles volgen.

Het samenzijn was in verband met de afsluiting van de lesperiode voor het ingaan van de zomervakantie en had o.m. tot doel: De communicatieve vaardigheid te verbeteren.

De Programmaleider Taal in de Burt mevrouw Liela Ramdien, van de gemeente Den Haag was ook aanwezig en heeft de taalontwikkeling van de deelnemers kunnen toetsen door met ze in gesprek te gaan.

Zij sprak haar bewondering uit over het enthousiasme en motivatie van de Ex Pats om de Nederlandse taal te leren.

Kortom een zeer gezellige en boven al succesvolle bijeenkomst.
.