De Nederlandse taalcursus voor Expats startte in mei 2013 na een wervingscampagne van stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid in het Stadsdeel Haagse Hout
 
Een zeer enthousiaste groep heeft op eigen kosten gedurende 24 weken, deelgenomen aan een taalaanbod voor Expats in het Buurtcentrum VÓÓR WELZIJN in Mariahoeve.

Het taalaanbod is mede mogelijk geworden met financiële steun van de Haagse Brug, die integratie en participatie helpt stimuleren bij deze doelgroep.

In verband hiermee en als onderdeel van de taalles zijn verschillende activiteiten georganiseerd om deze groep in contact te brengen met de Haagse samenleving.

Hierbij kan genoemd worden: “HALLO BUUR!”, “STIMULEER JE BUUR!“, “OP VERKENNING IN DE WIJK” en een bezoek aan de Openbare Bibliotheek is ook zeer gewaardeerd.

Dinsdag 12 november 2013 was het zover dat de deelnemers de “VERKLARING VAN DEELNAME” in ontvangst mochten nemen.

Hiervoor zijn als speciale gasten uitgenodigd, mevrouw Liela Ramdien, Programma coördinator “Taal in de Buurt” en de vertegenwoordiger Haagse Brug, om de VERKLARING VAN DEELNAME uit te reiken.

De vertegenwoordiger van de Haagse Burg kon helaas niet aanwezig zijn.

Liela Ramdien sprak haar waardering over uit, dat deze doelgroep naast de drukke baan en ook na werktijd de taalcursus trouw hebben bezocht. Zij stimuleerde hen om door te gaan.

Tijdens de evaluatie hebben de deelnemers aangegeven, dat zij zeer ingenomen zijn met het taalaanbod. Dit heeft ertoe bijgedragen dat  het contact met collega’s, buren en leerkracht van hun kind, beter verloopt.

Velen drongen daarom aan op een vervolg van dit taalaanbod.
Wat wij van VDZ zeer toejuichen en hiermee hebben ingestemd.

foto's