Stichting VDZ Expats cursisten aanwezig bij Platform Taal in de Buurt en ProDemos debat

Platform Taal in de Buurt en ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, organiseren debatten over Taal in de Buurt als uniek taalaanbod.

In 2 debatrondes gaan (kandidaats-) Raadsleden in gesprek met vrijwilligersorganisaties, cursisten en docenten over dit taalaanbod,  de zienswijze en rol van de gemeente en de plaats van de zelforganisaties.

Stichting Voortuitgang Door Zelfwerkzaamheid organiseert ook voor Expats Nederlands taalles.

Het aanwezig zijn van deze doelgroep bij het debat, levert ook een bijdrage aan de kennis van en stimuleert de participatie aan en integratie in de Haagse samenleving.

Foto's van de eerste debatronde van 18 februari 2014