Onze bijzondere dank aan allen die het mogelijk maken, dat onze stichting zich verder ontwikkelt tot een stabiele vrijwilligersorganisatie en haar doelstellingen kan realiseren.

Wij blijven op jullie steun rekenen, ook in 2015!