Senzorg en stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid zijn een samenwerkinsgwerkingsverband aangegaan om taalcursisten ondertsteuning te bieden bij hulpvragen over sociaal/maatschappelijke , financiele en juridische vraagstukken.

Deze samenweking past binnen de kaders van onze visie, missie en doelstelling: " een helpende hand bieden aan personen in een achterstandspositie en deze ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid".

Wat houdt de samenwerking is.
1. Senzorg verwijst haar clienten met een taalbehoefte door naar het Nederlandse taalaanbod van VDZ

2. VDZ verwijst haar taalcursisten met een hulpvraag door naar Senzorg

Bijgaande folder geeft meer informatie over de dienstverlening van Senzorg