De Nederlandse taalles verzorgd door stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid is dinsdag 8 december 2015 afgrond.
De taalles duurde 24 weken en de deelnemers kregen 4 uur per week les in de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken.

De cursusperiode is afgesloten met een eindtoets en de deelnemers hebben goede vorderingen gemaakt.