In het kader van de Week van de Alfabetisering 2016 is aan Zelforganisaties die Nederlandse Taalles aanbieden, gevraagd om cursisten voor te dragen voor de Taalheldenprijs 2016. De genomineerden konden meedingen naar deze prijs.
Hierbij gaat het om cursisten die zich op bijzondere wijze hebben ingezet om de taal te leren en zich vervolgens inzetten om in de praktijk in het contact met anderen het taalniveau te verbeteren.

Onze organisatie heeft een cursist voorgedragen die tot de genomineerde behoort.

Foto de genomineerden.

 foto genomineerden