De Stichting VDZ (Vooruitgang door Zelfwerkzaamheid) is een goede bekende van Moments of Joy. Het project "Music for New Creation" dat de Stichting wil gaan uitvoeren heeft als doel jongeren uit sociaal economisch zwakke (eenouder) gezinnendie zich kenmerken door hoge schooluitval, drugsgebruik, criminaliteit en tienerzwangerschappen, te betrekken bij muziek en kunstuitingen, met behulp van artiesten met een vergelijkbare achtergrond als zij zelf.

Ze worden gestimuleerd mee te doen en hun talenten te ontdekken wat kan leiden tot meer zelfvertrouwen en een meer betrokken gevoel bij de samenleving. De artiesten kunnen de jongeren een steuntje in de rug geven en hun stimuleren naar school te blijven gaan en in toekomstmogelijkheden te blijven geloven.

Benodigd bedrag voor het Festival € 3.500

Bron Moments of joy foundation

Geplaatst: 26 juli 2010.