Stichting Moments of Joy Foundation heeft ook dit jaar een bedrag gedoneerd voor het schoolpakketten project 2008- 2009. Het gaat om een project van Stichting Shepperd en is om basisschoolleerlingen van 4 – 12 jaar uit arme - vaak eenoudergezinnen te ondersteunen om zo de onderwijskansen voor hen te vergroten en te stimuleren het onderwijs te volgen.\ Deze ondersteuning kan er ook toe bijdragen dat bij deze doelgroep het gevoel van eigen waarde en het zelfbewustzijn wordt versterkt.

Voor dit project is door Moment of Joy Foundation een bedrag van 2.500.- euro beschikbaargesteld.

De voorgaande jaren is dit project uitgevoerd door Stichting Fonds Ondersteuning Sociale Activiteiten afgekort FOSA en heeft de uitvoering van dit "goede doelen" project nu overgedragen aan eerder genoemde Stichting Shepperd.

Het project is nu afgerond en de financiële rapportage incl. foto's is verzonden naar de donateur Moments of Joy Foundation.


foto van de overdracht.

geplaatst: 25 september 2008.