Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/User/UserHelper.php on line 636
Informatiebijeenkomst Alfasur

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/public/sites/www.vdz.nu/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

"Alfabetiseren voor duurzame armoedebestrijding" De kleurrijke methode Alfasur is tijdens de informatiebijeenkomst van vrijdag 25 juni 2010 overhandigd aan de directievoorzitter van de afdeling Educatie van ROC Mondriaan, Jenny Everts. ROC Mondriaan is samenwerkingspartner bij de uitvoering van dit alfabetiseringsproject voor Suriname.

Deze bijeenkomst is ook bedoeld om: 1. De methode Alfasur te presenteren als het resultaat van een duurzame samenwerking tussen twee landen. 2. De aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid als bijdrage aan de realisatie van de millenniumdoelen om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebieden: onderwijs, gezondheidszorg, armoede en milieu.

Het alfabetiseringsproject is in 2006 opgestart en de genodigden hebben beeldmateriaal te zien gekregen van het verloop van het project en het alfabetiseringsonderwijs, Bigi Sma Skoro, in Suriname. Het geheel is opgeluisterd met Surinaamse klanken.

Hierbij waren ook aanwezig van de Ambassade van de Republiek Suriname: de Tijdelijk Zaakgelastigde, mevrouw T.Pardi en Ambassaderaad, de heer D.Abiamofo en Dienst OCW van de gemeente Den Haag, de beleidsmedewerker, de heer Martijn Bruijstens.

De alfabetiseringsmethode, dat voorkomt uit het Sectorplan onderwijs en het Beleidsplan onderwijs Suriname is getypeerd als een hoogtepunt voor beide partijen in de samenwerkingsrelatie met Suriname, waar het gaat om kennisdelen en ervaringuitwisselen. De partijen, ROC Mondriaan en stichting VDZ, blijven bereid waar nodig en desgewenst initiatieven te ondersteunen in het belang van de onderwijsverbetering en -vernieuwing. 

De VDZ projectgroepleden: John Ritfeld, Anja Kind, Ferry Wever en Marjolijn Hoogstraate, kregen namens het MINOV een oorkonde uitgereikt als blijk van waardering voor hun bijdrage aan dit project.

 
Foto's van deze informatiebijeenkomst.

midden: Directievoorzitter ROC Mondriaan afdeling Educatie, mevr. Jenny Everts Mevr.T.Pardi, Tijdelijke Zaakgelastigde en heer D.Abiamofo, Ambassaderaad, van Republiek Suriname rechts: Heer Martijn Bruijstens, beleidsmedewerker Dienst OCW gemeente Den Haag

Oorkonde voor: mevr.Anja kind mevr.Marjolijn Hoogstraate heer Ferry Wever

Geplaatst 26 juni 2010.