De leerkracht Helga Pollard van de Samuel Glöcklerschool in Nw. Amsterdam(district Commewijne) heeft in Nederland deelgenomen aan de training, waarbij het accent is gelegd op Ouderbetrokkenheid.

In het verlengde hiervan is trainingsmateriaal en een TV met DVD speler aangeboden aan de Samuel Glöcklerschool bestemd voor de voortgang van het traject van Ouderbetrokkenheid.

Bij de overdracht waren onder meer aanwezig: de heer S. Oedit ( Hfd. Alfabetisering/ delegatieleiders),de schoolleider, de heer Menig.


foto's bij de overdracht


geplaatst: 8 maart 2008.