Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vdz.nu/libraries/src/User/UserHelper.php on line 636
Volwassenenonderwijs( Bigi Sma Skoro) Suriname krijgt steun

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/public/sites/www.vdz.nu/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Het ministerie van Onderwijs en Volkontwikkeling wil het Instituut voor Volwasseneneducatie en Ouderbetrokkenheid versterken en nieuwe impulsen geven, die inspelen op een behoefte en aansluit bij de arbeidsmarkt. In het Sectorplan Onderwijs 2004 - 2008 zijn de basisvoorwaarden opgenomen, die meer vorm en inhoud moeten aan deze vorm van onderwijs.

De directeur van Onderwijs, de heer A.Kallan heeft een oriënterende gesprek gevoerd met de leiding van de Mondriaan Onderwijsgroep afdeling Volwasseneneducatie aan Zuidlarenstraat te Den Haag. Het resultaat van het gesprek is dat de toezegging is gedaan om op aangeven van het Ministerie te ondersteunen waar het gaat om deskundigheidsbevordering bij docenten en beschikbaarstelling van lesmateriaal.

Vervolgens heeft een groep docenten van de OBS de Springbok te Den Haag en een docent van Mondriaan Onderwijsgroep afdeling Volwasseneneducatie op eigen initiatief een studiereis gemaakt naar Suriname. Tijdens dit bezoek met als thema: "Kennis delen en kennis opdoen", zijn vervolggesprekken gevoerd met de leiding van de Ontwikkelingsdienst en de afdeling Alfabetisering van het Ministerie. En op verschillende basisscholen in stad en district zijn inleidingen en workshops verzorgd over Volwasseneneducatie en Ouderparticipatie. Het resultaat van deze contacten is dat een duidelijke behoefte aan ondersteuning is waargenomen en kenbaar gemaakt.

Het is nu zover.
Een drie mansdelegatie, bestaande uit het Hoofd van de afdeling Alfabetisering, een docent Volwassenenonderwijs (Bigi Sma Skoro) en een docent van de Glocklerschool, district Commewijne, zal in Nederland een trainingsprogramma volgen met het doel: "kennis te maken en ervaring op te doen met de methodiek en de didactische werkvormen van deze onderwijsvorm". Het trainingsprogramma heeft de karakter van een "Train de trainer" programma: de opgedane kennis en de vaardigheden zullen worden overdragen op collega's in Suriname.Het programma duurt van 29 oktober tot 2 november 2007 en centraal staan: Volwasseneneducatie (nu: Laaggeletterdheid) en Ouderparticipatie. De docenten van de Mondriaan Onderwijsgroep afdeling Volwasseneneducatie en OBS de Springbok te Den Haag zullen hun bijdrage leveren aan de uitvoering van het programma.

Het “Train de trainer” programma is tot stand gekomen door bemiddeling van de stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid afg. VDZ te Den Haag en wordt uitgevoerd met fondsen van OXFAM/NOVIB.

geplaatst: 28 oktober 2007. ______________________________________________________________________________________________________________________________