Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid verzorgt Nederlandse taalles in het Buurtcentrum

...

INTEGREREN = ZIEN VERBINDEN een programma om statushouders dichterbij de samenleving te brengen: elkaar

...

Maandag 6 april 2015- 2e Paasdag organiseren wij een FAMILIE HIGH TEA in Wijkcentrum Mariahoeve

...

Onze stichting VDZ heeft samen met Jongerenwerk VÓÓR Welzijn Mariahoeve de High Tea georganiseerd voor en

...

Een groep van 24 medewerkers van Infosys bedrijfslocatie Amsterdam verdeeld over 2 groepen van 12

...