Een groep van 24 medewerkers van Infosys bedrijfslocatie Amsterdam verdeeld over 2 groepen van 12

...

Een groep van 24 medewerkers van Infosys bedrijfslocatie Amsterdam verdeeld over 2 groepen van 12

...

"Alfabetiseren voor duurzame armoedebestrijding" De kleurrijke methode Alfasur is tijdens de

...

Woensdag 17 december 2014 wordt in het Wijkcentrum Mariahoeve een kerstbrunch georganiseerd en is

...

Woensdag 17 december 2014 is een Kerstbrunch voorbereid voor en met Ouderen in Mariahoeve.

Wij

...