Zaterdag 21 februari 2015 is op de leslocatie OBS de Springbok de eindtoets van de taalgroep

...

Dinsdag 4 juli 2017 was de afsluiting van de cursusperiode Taal in de Buurt 2.0.

Taal in de Buurt

...

Het projectteam Alfabetisering en Volwasseneneducatie heeft op uitnodiging van het Ministerie van

...

door Filia Enser 15/05/2010

Paramaribo - Om het lezen en schrijven voor ongeletterden te

...

Autumnschool 2017 is een activiteit in Mariahoeve uitgevoerd in samenwerking met Stadsdeel Haagse Hout,

...