De stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid afgekort VDZ, is opgericht met als hoofddoel: Het leveren van een bijdrage aan armoedebestrijding op lokaal niveau en in ontwikkelingslanden.