Het - al dan niet in samenwerking met derden - een helpende hand bieden aan personen in een achterstandspositie op lokaal en internationaal niveau en ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid.

Voorts het bieden van ondersteuning aan samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse gemeenten en niet gouvernementele organisaties bij projecten, die zich richten op participatie en integratie van burgers.

Hoe willen wij dat bereiken?

- het stimuleren en helpen bevorderen van zelfwerkzaamheid,
- het verbeteren van de communicatie mogelijkheden naar de ontwikkelingsbronnen,
- het ontwikkelen en verzorgen van “awareness” trainingen in weerbaarheid- en zelfredzaamheid,
- het inschakelen van derden en of deskundigen,
- het helpen bij het opstarten van een eigen onderneming,
- het helpen bij het opstellen van projectprofielen en projectplannen voor de eigen onderneming,
- het helpen zoeken naar financieringsmogelijkheden voor het opstarten van de eigen onderneming,
- het begeleiden en aansturen van de werkprocessen in het kader van de verdere ontwikkeling en bestendigen van de eigen onderneming,
- het verrichten van al die activiteiten, die rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstelling.