Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden en wordt voor de eerste maal bij notariële akte benoemd voor de duur van vier jaar.

College van aanbevelingen

Het bestuur laat zich bijstaan door het College van aanbevelingen bestaande uit deskundigen uit de private – en publiek rechtelijke sector in Nederland en Suriname.