Het initiatief is ontstaan vanuit de betrokkenheid met de doelgroep en het willen vervullen een brugfunctie bij het op gang brengen van een economische activiteit in het kader van de armoedebestrijding door zelfwerkzaamheid.

Verder de steeds luider wordende hulpvraag vanuit verschillende instituten om in gestructureerd verband mee te willen helpen aan en denken over het verbeteren van de sociaal- economische achterstand en het bevorderen van de zelfwerkzaamheid in het kader van de armoedebestrijding, heeft indruk gemaakt.

In dit kader zal in het bijzonder de nadruk worden gelegd op personen in gebieden, die door de slechte economische situatie in een achterstandspositie zijn geraakt en dringend hulp behoeven om zich economisch weerbaar te maken.