Het samenbrengen van kennis en kapitaal, moet op termijn ertoe leiden dat de doelgroepen in een onafhankelijke positie komen te staan in relatie tot de centrale overheid en in staat zijn op zelfstandige en duurzame wijze in hun sociaal- economische behoefte te voorzien.

Het ondersteunen van de economische ontwikkeling door de beschikbaarstelling van goodwill, contacten en netwerken in Nederland, op het niveau van in het bijzonder overkoepelende organisaties, kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van achterstand positie van personen en of instellingen.

Het vervullen van een centrale rol bij het samenbrengen van kennis en kapitaal waardoor op structurele en duurzame wijze ondersteuning geboden kan worden, draagt hiertoe bij.

Deze inspanning zal moeten geschieden vanuit projectinitiatieven op basis van “partnership” en “ownership” , die mede door de centrale overheden, in samenspraak met sociaal- maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd.