Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid ( afgekort VDZ) biedt Taaltrajecten aan, die aansluiten bij haar visie, missie en doelstellingen.

Het beheersen van de Nederlandse Taal is een voorwaarde om succesvol mee te doen aan de Nederlandse samenleving en zelfredzaam te zijn.
Het aanbod van Taaltrajecten: Alfabetisering, Conversatie, Met Taal naar VrijwilligerswerkInburgeren  en ONA + Inkoop 64 uur zal hiertoe een bijdrage moeten leveren.

De trajecten sluiten aan bij het Europees Referentiekader (ERK) c.q. het Common European Framework of Reference (CEFR) en worden verzorgd door professionele en ervaren docenten. 

Na een succesvolle afronding van een Taaltraject kan de deelnemers desgewenst een beroep blijven doen op onze ondersteuning waar het gaat om actieve deelname aan de Nederlandse samenleving.

Waarom VDZ?

VDZ bestaat al ruim 13 jaar, is een gecertificeerd Leerbedrijf Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, heeft ruime ervaring en bekendheid waar het gaat om Taaltrajecten en andere sociaal maatschappelijke activiteiten, die bijdragen aan actieve integratie in en participatie aan de samenleving en vergroten van de zelfredzaamheid.
Met als uitgangspunt: " Taal verbindt ons allemaal !"

Scholingsaanbod

-       laagdrempelig;

-       erkend ERK / CEFR

-       professionele en ervaren docenten (ook Engelssprekend)

-       gratis intake

-       betaalbaar

-       kleine groepen

-       persoonlijke aandacht en begeleiding

-       wegwijs maken in de samenleving

Cursustarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Meld je aan voor de gratis intake: Aanmeldformulier